El curador

Warriors

Modern 2

Modern 1

Els amics

Sèrie superherois

Skaters sèrie 2

Gimnasio

L’escriptor

Cap de punk

El modern

La música

Els skaters

Composició

Composició en rosa

Súper herois

Dibuix de dona

Fumador

Emile Zola

Warriors of today

Totem

Esquiadors

La tropa

Reinnaissance

Cap d’home