Cap de punk

Modern 2

Warriors

Composició en rosa

Fumador

Cap d’home

L’escriptor

Composició

Súper herois

Warriors of today

Emile Zola

Els amics

Totem

Dibuix de dona

Esquiadors

Sèrie superherois

Gimnasio

La música

El modern

Modern 1

Skaters sèrie 2

Els skaters

El curador

Reinnaissance

La tropa