La tropa

Emile Zola

Totem

L’escriptor

Els amics

La música

Sèrie superherois

Warriors

Fumador

Modern 1

Súper herois

Composició

Reinnaissance

Dibuix de dona

El modern

Warriors of today

Cap d’home

El curador

Modern 2

Gimnasio

Esquiadors

Els skaters

Composició en rosa

Cap de punk

Skaters sèrie 2