Esquiadors

Cap de punk

Els skaters

Cap d’home

El modern

Fumador

Gimnasio

Warriors

La música

Súper herois

Totem

Skaters sèrie 2

Els amics

Emile Zola

Warriors of today

Modern 1

Modern 2

Sèrie superherois

Composició

El curador

Composició en rosa

Reinnaissance

Dibuix de dona

La tropa

L’escriptor