Cap de punk

Els skaters

L’escriptor

Modern 1

Dibuix de dona

La música

Warriors

Esquiadors

Modern 2

Totem

Cap d’home

Composició en rosa

Gimnasio

El curador

Emile Zola

Warriors of today

Skaters sèrie 2

Reinnaissance

Els amics

Sèrie superherois

Composició

El modern

Súper herois

La tropa

Fumador