Composició

Reinnaissance

Cap de punk

L’escriptor

Warriors of today

Skaters sèrie 2

Composició en rosa

Els amics

Dibuix de dona

Fumador

Modern 2

Esquiadors

Totem

Modern 1

La música

Warriors

Emile Zola

Súper herois

Sèrie superherois

La tropa

Cap d’home

Gimnasio

El modern

El curador

Els skaters