La música

Modern 1

Cap d’home

Els skaters

Skaters sèrie 2

Els amics

Gimnasio

Composició

Emile Zola

Warriors of today

Súper herois

El modern

Fumador

Reinnaissance

Cap de punk

Composició en rosa

El curador

Modern 2

Warriors

Dibuix de dona

La tropa

Totem

L’escriptor

Esquiadors

Sèrie superherois