L’escriptor

Dibuix de dona

Cap de punk

Composició en rosa

El curador

La música

Warriors

Emile Zola

El modern

Totem

Els skaters

Sèrie superherois

Fumador

Els amics

Esquiadors

Skaters sèrie 2

Modern 2

Gimnasio

Modern 1

La tropa

Warriors of today

Composició

Reinnaissance

Súper herois

Cap d’home